Ryczałt od najmu

Wielu właścicieli mieszkań lub domów decyduje się na ich wynajem, dzięki czemu czerpią dochód pasywny. Związane są z tym jednak pewne obowiązki podatkowe. Często wybierają oni rozliczenie na podstawie ryczałtu od najmu prywatnego. Istotne jest jednak to, że w takim przypadku nie ma możliwości ujęcia w kosztach wydatków, które zostały poniesione na utrzymanie nieruchomości. Czym jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych? Ile wynosi ryczałt od najmu? Na te i inne pytania odpowiadamy w naszym artykule.

Ryczałt od najmu

Ryczałt od najmu

Wielu właścicieli mieszkań lub domów decyduje się na ich wynajem, dzięki czemu czerpią dochód pasywny. Związane są z tym jednak pewne obowiązki podatkowe. Często wybierają oni rozliczenie na podstawie ryczałtu od najmu prywatnego. Istotne jest jednak to, że w takim przypadku nie ma możliwości ujęcia w kosztach wydatków, które zostały poniesione na utrzymanie nieruchomości. Czym jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych? Ile wynosi ryczałt od najmu? Na te i inne pytania odpowiadamy w naszym artykule.

Co to jest ryczałt ewidencjonowany?

Ryczałt ewidencjonowany jest uproszczoną formą opodatkowania, która kierowana jest przede wszystkim do małych przedsiębiorców. W tym przypadku podatek jest obliczany jako stały procent od przychodów, ale bez uwzględnienia kosztów uzyskania przychodu. Istnieje kilka stawek ryczałtu, których wybór uzależniony jest od rodzaju prowadzonej działalności. Zaletą ryczałtu jest prostota i możliwość przewidzenia kosztów podatkowych, ale istotne jest to, że nie zawsze jest to dobry wybór, a w szczególności dla firm, które generują wysokie koszty uzyskania przychodu. Z kolei może to być dobre rozwiązanie dla mniejszych działalności z niskimi kosztami uzyskania przychodu, a także np. dla właścicieli mieszkań i domów, którzy rozliczają przychód z najmu prywatnego.

Ile wynosi ryczałt od najmu prywatnego?

Ryczałt od najmu prywatnego został dokładnie opisany w art. 12 ust. 1 pkt 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym i wskazane w nim są dwie stawki opodatkowania najmu. Wynoszą one odpowiednio 8,5% oraz 12,5%. To, która stawka będzie obowiązywać, zależy od wysokości osiąganych przychodów:

  • 8,5% - od przychodu do kwoty 100 tysięcy złotych na rok,
  • 12,5% - od przychodu powyżej 100 tysięcy złotych na rok.

Wprowadzony 1 stycznia 2022 roku, a później poprawiany Polski Ład, sprawił, że małżonkowie mogą od 1 lipca 2023 roku korzystać z podwyższonej stawki ryczałtu od przychodów z najmu prywatnego. Graniczna kwota wynosi obecnie 200 tysięcy złotych na rok. Co jednak istotne, wprowadzone w przepisach prawa podatkowego zmiany objęły okres od 1 stycznia 2023 roku. 

Kto może skorzystać z ryczałtu od najmu?

Od 1 stycznia 2023 roku ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest jedyną formą rozliczania przychodów z tytułu najmu prywatnego. Płaci się go od przychodu według dwóch wyżej wymienionych stawek. Do końca 2022 roku podatnik, który wynajmował swoje mieszkanie mógł wybrać podatek ryczałtowy lub rozliczenie na zasadach ogólnych. Polski Ład zlikwidował tę możliwość i od 1 stycznia 2023 wszystkie osoby fizyczne muszą rozliczać się według ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Zasada ta dotyczy nie tylko wynajmu mieszkań, ale ogólnie najmu prywatnego. 

Zalety i wady ryczałtu od najmu

Ryczałt od najmu lokalu mieszkalnego wydaje się atrakcyjną formą opodatkowania. Co istotne, trzeba uwzględnić fakt, że nie ma możliwości uwzględnienia w rozliczeniu kosztów uzyskania przychodu. Oznacza to, że wszystkie nakłady na nieruchomość, jej ubezpieczenie, czy amortyzacja mieszkania nie będą uwzględniane w rozliczeniu opodatkowania najmu prywatnego. 

Korzyści z wyboru ryczałtu

Z pewnością za atrakcyjnością tej formy opodatkowania w ramach najmu prywatnego w 2024 roku może przemawiać fakt, że jeśli z umowy najmu wynika wysokość przychodu, czyli czynsz najmu, to nie trzeba prowadzić ewidencji przychodów. Kolejnym atutem opodatkowania przychodów z najmu prywatnego na podstawie ryczałtu jest to, że przychód powstaje w momencie faktycznego otrzymania pieniędzy. Oznacza to więc, że nie powstaje obowiązek podatkowy w przypadku nierzetelnych najemców, którzy nie płacą czynszu. Istotne jest również odpowiednie sformułowanie umowy, aby jasno z niej wynikało, że wszelkie koszty eksploatacyjne ponosi najemca. W przeciwnym razie może się okazać, że wynajmujący, płacąc rachunki za prąd, wodę, czy gaz, będzie generował przychód. Opodatkowanie ryczałtem dla wielu właścicieli mieszkań na wynajem jest z pewnością korzystniejszą opcją, aniżeli wycofane już rozliczenie na zasadach ogólnych. 

Pułapki i ograniczenia

Jeśli chodzi o pułapki i ograniczenia związane z ryczałtem to z pewnością należy wymienić to, że nie ma możliwości uwzględnienia w rozliczeniu kosztów uzyskania przychodu. Ponadto teraz nie ma już możliwości wyboru innej formy opodatkowania. Bardzo ważne jest to, aby odpowiednio skonstruować umowę, na podstawie której będzie wyliczany należy podatek do zapłaty. To na podstawie kwoty, jaka będzie w niej wpisana będzie musiał rozliczać się właściciel mieszkania. Ponadto brak informacji o tym, że koszty eksploatacyjne ponosi najemca, może generować dodatkowy przychód, który będzie musiał zapłacić wynajmujący. 

Jak płacić ryczałt od najmu?

Osoby, które wynajmują swoje mieszkanie i z tego tytułu uzyskują przychód, muszą samodzielnie obliczyć i uregulować kwotę od całości przychodów z najmu. Należność wpłaca się na konto Urzędu Skarbowego do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnięto dochód. Podatek powinno się obliczać osobno od najmu prywatnego i w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W najmie prywatnym dochód wykazuje się dopiero w momencie, kiedy faktycznie się go uzyska. Niezapłacone kwoty nie generują obowiązku podatkowego.

Jak zgłosić ryczałt od najmu?

W 2024 roku nie uległ zmianie brak obowiązku zgłoszenia do Urzędu Skarbowego faktu o opodatkowaniu najmu prywatnego. Podatnicy nadal nie muszą składać żadnych specjalnych oświadczeń czy dokumentów o wyborze ryczałtu. Wynika to z tego, że nowy podatnicy nie mają już możliwości wybrania innej formy opodatkowania najmu prywatnego. Istotne jest jednak to, że należny podatek powinien być zapłacony do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Kiedy ryczałt się opłaca?

Podatek od najmu prywatnego, zgodnie z wejściem w życie przepisów z 2022 roku, może być rozliczany jedynie na podstawie ryczałtu. Jest to przede wszystkim korzystne rozwiązanie dla osób, które nie generują wysokich kosztów uzyskania przychodu. Na uwagę zasługuje także fakt, że w przypadku nieuczciwego najemcy, który nie zapłacił za czynsz, nie dochodzi do powstania obowiązku podatkowego, ponieważ wynajmujący nie otrzymał z tytułu wynajmu żadnych pieniędzy.

Podsumowanie

Ryczałt od najmu prywatnego płaci każdy właściciel mieszkania, który je wynajmuje i otrzymuje z tego tytułu dochody. Wejście w życie nowych przepisów prawa podatkowego sprawiły, że obecnie nie ma możliwości rozliczania się z najmu na zasadach ogólnych. Jeśli wynajmujący nie otrzyma pieniędzy za czynsz, ponieważ lokator okaże się nieuczciwy, nie powstaje wtedy obowiązek podatkowy. Ponadto dochody z najmu na ryczałcie odprowadzane są do US na podstawie samodzielnych wyliczeń właściciela nieruchomości. Ważne jest, aby w umowie znalazł się zapis z konkretną kwotą za czynsz oraz informacje o tym, że najmujący ponosi koszty eksploatacyjne. 

O autorze
Chcesz wiedzieć więcej?
Przejdź do strefy właściciela
Ostatnie artykuły