Protokół zdawczo-odbiorczy, a wynajem mieszkania

Protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania jest dokumentem potwierdzającym najważniejsze informacje z dnia przekazania lokalu najemcy. W interesie obu stron umowy najmu mieszkania leży jego przygotowanie i podpisanie. Co powinien zawierać protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania i kto go sporządza?

Spisanie protokołu zdawczo odbiorczego przy wynajmie mieszkania

Protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania jest dokumentem potwierdzającym najważniejsze informacje z dnia przekazania lokalu najemcy. W interesie obu stron umowy najmu mieszkania leży jego przygotowanie i podpisanie. Co powinien zawierać protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania i kto go sporządza?

Czym jest i dlaczego warto przygotować protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania?

Warto wiedzieć, że protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania jest dokumentem, w którym strony potwierdzają, iż doszło do przekazania lokalu. Zatem strony podpisują go w trakcie odbioru nieruchomości. W protokole przekazania nieruchomości strony zamieszczają wszystkie ważne informacje techniczne na temat zastanych cech przekazywanego lokalu oraz dodatkowe wiadomości dotyczące mieszkania.

Jakie informacje powinny się znaleźć w protokole przekazania lokalu mieszkalnego?

  • informacje na temat parametrów mieszkania,
  • przynależność do mieszkania garażu, miejsca parkingowego w hali garażowej lub miejsca na ziemnego,
  • stan ogólny przekazywanego lokalu (ewentualne obecne uszkodzenia),
  • wyposażenie,
  • stan liczników,
  • ilość przekazywanych kompletów kluczy do lokalu,
  • liczbę pilotów do bram wjazdowych i hali garażowych.

Oczywiście są to jedynie podstawowe informacje, które powinien zawierać protokół przekazania mieszkania. Wzór dokumentu można przygotować samodzielnie lub w porozumieniu z ekspertami. Korzystając z doświadczenia specjalistów masz pewność, że w wzór protokołu przekazania mieszkania będzie zawierał wszystkie niezbędne informacje.

Kiedy sporządza się protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania

Protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania kojarzy się najczęściej z dokumentem podpisywanym przez nabywcę lokalu mieszkalnego podczas odbioru technicznego lokalu od dewelopera. W rzeczywistości protokół zdawczo-odbiorczy podpisywany jest również przy okazji innych transakcji dokonywanych na rynku nieruchomości. Przykładowo, protokoły przekazania mieszkania sporządza się również w przypadku sprzedaży mieszkania na rynku wtórnym. Co ważne, coraz więcej wynajmujących jak i najemców, ma świadomość zalet podpisania tego dokumentu podczas przekazywania mieszkania na wynajem. Dlatego z roku na rok rośnie liczba wynajmujących, którzy podpisują taki dokument przy przekazywaniu kluczy do mieszkania nowemu najemcy. Protokół zdawczo-odbiorczy przy wynajmie stanowi zabezpieczenie dla obu stron. Po pierwsze, chroni wynajmującego przed nierzetelnym najemcą, który niszczy mieszkanie. Po drugie, zabezpiecza lokatora przed nieuczciwym właścicielem, który może nie chcieć zwrócić kaucji wpłaconej w dniu podpisania umowy. 

Jak napisać protokół zdawczo-odbiorczy?

Protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania na wynajem sporządzany jest w dwóch egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron. Poza tym powinien zawierać datę i miejsce sporządzenia protokołu oraz strony umowy lub ich przedstawicieli. W dalszej części protokołu przekazania mieszkania na wynajem warto zamieścić opis nieruchomości wraz ze stanem lokalu i liczników oraz z ich numerami seryjnymi. W treści protokołu wpisuje się również wyposażenie, jakie znajduje się w lokalu wraz ze wskazaniem stopnia jego zużycia. W dokumencie tym opisuje się również wszystkie pomieszczenia przynależne do lokalu, np. komórkę lokatorską. Wynajmujący wraz z najemcą powinni wskazać w protokole, ile przekazują najemcy kompletów kluczy wraz z ewentualnymi dodatkami. Strony powinny zamieścić w treści protokołu zdawczo-odbiorczego mieszkania na wynajem wszystkie uwagi dotyczące nieruchomości. Dobrą praktyką jest dołączanie do protokołu fotografii dokumentujących stan mieszkania, wyposażenia i liczników. W protokole przekazania mieszkania na wynajem strony mogą zanotować również jakiekolwiek ustalenia poczynione w trakcie odbioru. Oczywiście protokół musi być podpisane przez obie strony.

Kto sporządza protokół?

Prawo nie wskazuje, kto musi sporządzić protokół przekazania mieszkania na wynajem. Jednak w praktyce, to wynajmujący mieszkanie najczęściej przygotowuje protokół zdawczy lokalu mieszkalnego. Oczywiście nie ma przeszkód, aby protokół odbioru mieszkania na wynajem dostarczył najemca. Strony powinny pamiętać o jeszcze jednym protokole – zawsze warto sporządzić protokół odbioru lokalu po wynajmie, który ma potwierdzić zdanie mieszkania. Protokół zdawczy mieszkania po wynajmie jest analogiczny do protokołu zdawczego lokalu mieszkalnego, który podpisywany jest w trakcie przekazywania mieszkania najemcy. Różnica polega na zamianie stron, która przekazuje mieszkanie. Bezsprzecznie zarówno w interesie wynajmującego, jak i najemcy leży, aby obie strony podpisały protokół odbioru mieszkania od najemcy. 

Kto i kiedy musi podpisać protokół?

W przypadku wynajmu mieszkań strony nie mają obowiązku podpisywać protokołu zdawczo-odbiorczego lokalu, chyba że zaznaczyły to w treści umowy. Na protokole powinny się znaleźć podpisy wszystkich osób biorących udział w przekazaniu mieszkania. 

O autorze
Co jeszcze zyskasz z flatte?
Dowiedz się więcej
Ostatnie artykuły