Rachunki za prąd w wynajmowanym mieszkaniu

Właściciele nieruchomości do wynajęcia powinni zastanowić się, kto będzie płacić rachunki za prąd w wynajmowanym mieszkaniu. O ile pobieranie czynszu jest stosunkowo prostą i oczywistą sprawą, o tyle na temat rachunków za media narosło wiele mitów. Jak rozliczyć prąd przy wynajmie?

Kto płaci rachunki za prąd w wynajmowanym mieszkaniu?

Właściciele nieruchomości do wynajęcia powinni zastanowić się, kto będzie płacić rachunki za prąd w wynajmowanym mieszkaniu. O ile pobieranie czynszu jest stosunkowo prostą i oczywistą sprawą, o tyle na temat rachunków za media narosło wiele mitów. Jak rozliczyć prąd przy wynajmie? Czy możliwe jest przepisanie liczników na najemcę?

Co zalicza się do mediów przy wynajmie?

Opłaty za media w umowie najmu obejmują rozliczenie zasobów i usług, które uzależnione są od ich faktycznego zużycia przez lokatorów. W rzeczywistości mogą one być bardzo zróżnicowane. Do opłat za media zalicza się w szczególności opłatę za wodę - ciepłą, jak i zimną, prąd, gaz, ogrzewanie, a także telewizję kablową i internet, o ile te są przewidziane w mieszkaniu. Co do zasady opłaty te nie zostały wliczone do czynszu administracyjnego. Ewentualnie pobierane są zaliczki, z których należy się po upływie określonego czasu rozliczyć. Przykładowo, jeśli woda rozliczana jest w czynszu, co pół roku, mieszkańcy opłacają w czynszu zaliczki na wodę, a po sześciu miesiącach następuje rozliczenie zużycia. Jeśli przez pół roku kwota zaliczek była niższa faktyczne zużycie, konieczna będzie dopłata za wodę. Natomiast jeśli zaliczki były wyższe, występuje nadpłata, którą otrzymamy w formie zwrotu. Wynajmujący powinien dobrze przemyśleć sposób rozliczania mediów w najmie i podjąć decyzję, która będzie dla niego najkorzystniejsza i najbardziej bezpieczna.

{{prosty-wynajem-mieszkania="/cta-templates/"}}

Kto płaci rachunki za prąd w wynajmowanym mieszkaniu?

Prawo nie normuje tego, kto powinien opłacać rachunki za prąd w wynajmowanym mieszkaniu. Zazwyczaj za prąd płaci najemca, ale to jak wynajmujący rozlicza prąd przy wynajmie uzależnione jest od warunków umowy. Wynajmujący mają kilka opcji.

Jak rozliczyć prąd przy wynajmie mieszkania

Rozliczanie mediów w najmie może odbywać się na wiele sposobów. Po pierwsze, opłata za wynajmowane mieszkanie może już obejmować zryczałtowaną opłatę za media, w tym za prąd. Czyli strony umawiają się na comiesięczną opłatę za prąd w stałej wysokości bez względu na rzeczywiste zużycie energii elektrycznej. Taka opcja cieszy jednak zdecydowanie mniejszą popularnością, głównie ze względu na wysokie ceny energii elektrycznej. Po drugie, wynajmujący może rozliczać prąd na podstawie wskazań podlicznika. Ewentualnie, opłata za najem mieszkania może obejmować wyłącznie rozliczenie czynszu dla wynajmującego, a najemca będzie płacił za prąd na podstawie wskazań licznika, który na siebie przepisze. Są jeszcze dwie opcje. Pierwsza to opłacanie energii według zużycia wraz z czynszem. A druga - powierzenie dokonywania opłat najemcy bez przepisania liczników na niego. Ta ostatnia opcja jest ryzykowna – właściciel nigdy nie ma pewności, czy najemca będzie dokonywał terminowych płatności.

Przepisanie liczników na najemcę

Przepisanie licznika prądu na najemcę jest popularne wśród właścicieli mieszkań wynajmujących swoją nieruchomość. Samo przepisanie liczników na najemcę jest proste. Należy pobrać od dostawcy protokół zdawczo-odbiorczy i uzupełnić. Następnie skan protokołu należy odesłać na adres dostawcy. W dalszej kolejności lokator podpisuje umowę i wysyła do firmy odpowiedzialnej za dostarczanie prądu.


Takie rozwiązanie wydaje się być korzystne dla obu stron. Właściciel przerzuca obowiązek dokonywania opłat na najemcę i nie musi się obawiać ewentualnych nieopłaconych rachunków. Jeśli najemca nie płaci rachunków, dostawca prądu skieruje windykację przeciwko lokatorowi, a nie właścicielowi mieszkania. Z kolei najemca wie za co płaci. W rzeczywistości przepisanie liczników na najemcę ma pewne wady, o których warto pamiętać, kiedy zapada decyzja, jak rozliczyć prąd przy wynajmie. Najważniejszą wadą takiego rozwiązania jest konieczność poniesienia pewnych kosztów związanych z ponownym zamontowaniem liczników. Jest to konieczne, gdy dostawca zdemontował liczniki z uwagi na zaległości najemcy w płatnościach.

Podlicznik prądu

Jeśli strony z jakichś powodów nie chcą zgodzić się na przepisanie licznika prądu na najemcę mogą zdecydować się na instalację podlicznika prądu. Podlicznik prądu wskazuje rzeczywiste zużycie energii elektrycznej w wynajmowanym mieszkaniu. O ile przepisanie liczników na najemcę wiąże się z koniecznością nawiązania kontaktu z dostawcą prądu, o tyle w przypadku podlicznika nie ma takiej konieczności. Nie istnieją żadne szczególne procedury regulujące instalację podliczników. Kontakt z zakładem energetycznym jest jednak wskazany, gdy instalacja podlicznika wiąże się z jakąkolwiek ingerencja w istniejącą instalację.

Pobieranie opłaty z czynszem

Jak jeszcze rozliczyć prąd przy wynajmie? Rozwiązaniem może być pobieranie opłaty za prąd w rozliczeniu czynszu. Jak to wygląda w praktyce? Właściciel pobiera czynsz za mieszkanie a wraz z nim dokonuje rozliczenia prądu według faktycznego zużycia. Strony mogą porozumieć się co do sposobu płatności za prąd z czynszem. Mogą zdecydować się na płacenie rachunków za prąd w całej wysokości lub najpierw wpłacać zaliczki, a potem dokonywać rozliczeń nadpłat lub ewentualnych niedopłat.

O autorze
Masz pytania?
Umów się na rozmowę
Ostatnie artykuły