POLITYKA PRYWATNOŚCI FLATTE MANAGEMENT SP. Z O.O.

Jako Flatte Management sp. z o.o. szanujemy Twoją prywatność i jesteśmy świadomi, że powierzając nam informacje o sobie obdarzasz nas swoim zaufaniem, stąd tak ważne dla nas jest zachowania tajemnicy związanej z Twoimi danymi osobowymi oraz ich należyte zabezpieczenie. Dlatego chcemy przekazać Ci najważniejsze informacje o tym, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi, które przetwarzamy. W tej polityce opisujemy w jaki sposób i kiedy zbieramy Twoje dane osobowe, do czego je wykorzystujemy, komu je przekazujemy, jak długo je przechowujemy oraz jakie prawa przysługują Ci w tym kontekście.

1. KIM JESTEŚMY I CZYJE DANE PRZETWARZAMY

Administratorem danych:

(1) osób odwiedzających i korzystających z aplikacji Flatte, a także strony internetowej Flatte,

(2) osób, które śledzą profile Flatte na portalach Facebook, Instagram, LinkedIn oraz wchodzą z nimi w interakcje;

(3) osób, które kontaktują się z Flatte za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu, formularza kontaktowego, czatu dostępnego w naszych aplikacjach lub innych kanałów komunikacji;

(4) naszych partnerów biznesowych (doradców lub konsultantów, wykonawców i dostawców usług na rzecz Flatte),

(5) subskrybentów naszego newslettera

jest Flatte Management sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Rondo Daszyńskiego 1, 00-843 Warszawa (dalej jako “Flatte”, “my”, “nasze”, “nas”).

2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e–mail: iod@flatte.app  w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

3. KIEDY I W JAKI SPOSÓB POZYSKUJEMY TWOJE DANE

Pozyskujemy Twoje dane osobowe bezpośrednio od Ciebie, gdy:

- przeglądasz stronę internetową Flatte;

- korzystasz z aplikacji Flatte;

- śledzisz i wchodzisz w interakcje z naszymi kanałami w mediach społecznościowych;

- kontaktujesz się z nami za pośrednictwem wiadomości e-mail, telefonu, formularza kontaktowego, czatu dostępnego w naszych aplikacjach lub innych kanałów komunikacji;

- kontaktujesz się z nami w ramach współpracy biznesowej, doradztwa lub konsultingu, wykonywania i dostarczania usług na naszą rzecz;

- wyraziłeś/aś zgodę na przesyłanie informacji handlowych na Twój numer telefonu lub adres e-mail

4.   CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

Przetwarzamy dane osobowe w następujących celach:

(1) osoby odwiedzające i korzystające z aplikacji Flatte:

- zapewnienie prawidłowego funkcjonowania  aplikacji z wszystkimi jej funkcjonalnościami (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

- zapewnienie właściwego funkcjonowania technicznego aplikacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na właściwym utrzymaniu i rozwoju aplikacji;

- o ile wyrazisz na to zgodę - analiza w sposób zautomatyzowany Twoich danych dotyczących płatności i korzystania przez Ciebie z nieruchomości oraz stworzenie na tej podstawie scoringu najemcy, a także udostępnienie takich danych podmiotom wynajmującym nieruchomości (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

- Podanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do korzystania z naszych aplikacji oraz strony internetowej.

(2) osoby odwiedzające i korzystające ze strony internetowej:

- zapewnienie właściwego funkcjonowania technicznego strony internetowej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

- profilowanie w celu analizy statystyk korzystania ze strony internetowej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

- Podanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do korzystania ze strony internetowej.

(3) osoby, które śledzą profile Flatte na portalach Facebook, Instagram, LinkedIn oraz wchodzą z nimi w interakcje:

- informowanie o udzielanych przez nas świadczeniach oraz budowanie pozytywnego wizerunku Flatte (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na podejmowaniu działań w zakresie budowania wizerunku Flatte;

- udzielanie odpowiedzi na zapytania i komentarze otrzymane za pośrednictwem mediów społecznościowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na odpowiedzi na zapytania i komentarze obserwujących.

Podanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do obserwowania naszych profili w mediach społecznościowych i udzielania odpowiedzi na Twoje zapytania i komentarze za pośrednictwem tych mediów.

(4) osoby, które kontaktują się z Flatte za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu, formularza kontaktowego, czatu dostępnego w naszych aplikacjach lub innych kanałów komunikacji:

- udzielanie odpowiedzi na otrzymane zapytania (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytania.

(5) nasi partnerzy biznesowi (doradcy lub konsultanci, wykonawcy i dostawcy usług na rzecz Flatte):

- kontakt z pracownikami naszych partnerów biznesowych, będących osobami prawnymi (art. 6 ust. 1 lit f RODO) co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na podejmowaniu działań operacyjnych Flatte;

- kontakt z naszymi partnerami biznesowymi, prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na podejmowaniu działań operacyjnych Flatte;

- obrona i dochodzenie roszczeń wynikających z umów zawartych z naszymi partnerami biznesowymi (art. 6 ust. 1 lit f RODO) co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na ochronie i dochodzeniu roszczeń.

Podanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do nawiązania i funkcjonowania współpracy biznesowej z Flatte.

(6) subskrybenci naszego newslettera:

- informowanie o udzielanych przez nas świadczeniach oraz budowanie pozytywnego wizerunku Flatte (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na podejmowaniu działań w zakresie budowania wizerunku Flatte;

- marketing bezpośredni usług Flatte (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do realizowania subskrypcji naszego newslettera.

(7) osoby, które wyraziły zgodę na przesyłanie informacji handlowych:

- marketing bezpośredni usług Flatte drogą elektroniczną na podstawie wyrażonej zgody (art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, art. 172 ust. 1 Prawa telekomunikacyjnego w zw. z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora w związku z wyrażoną zgodą marketingowa polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego;

- marketing bezpośredni usług Flatte drogą telefoniczną na podstawie wyrażonej zgody (art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, art. 172 ust. 1 Prawa telekomunikacyjnego w zw. z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora w związku z wyrażoną zgodą marketingowa polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego;

Podanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do realizowania wysyłki informacji handlowych.

W przypadku:

1. osób odwiedzających i korzystających z aplikacji Flatte:

- przetwarzamy: adres IP, dane zapisane w plikach cookies, dane dotyczące nieruchomości (lokali), dane adresowe, opisu standardu wyposażenia, listy urządzeń wraz z instrukcjami obsługi, informacje dotyczące awarii i usterek, informacje o płatnościach oraz wysokości czynszu oraz innych opłat związanych z umową najmu, korespondencję wynikającą z kontaktu pomiędzy osobami korzystającymi z aplikacji Flatte oraz inne dane konieczne do korzystania z aplikacji Flatte dla wynajmujących i inwestorów, dane niezbędne do określenia scoringu najemcy (takie jak m.in. potwierdzenie tożsamości oraz wiarygodności finansowej poprzez weryfikację informacji o rachunku bankowym oraz weryfikację w Biurze Informacji Kredytowej oraz Biurze Informacji Gospodarczej, kwoty i terminy płatności czynszu najmu, a także terminowość płatności);

2. osób odwiedzających i korzystających ze strony internetowej:

- przetwarzamy: adres IP, dane zapisane w plikach cookies;

3. osób, które śledzą profile Flatte na portalach Facebook, Instagram, LinkedIn oraz wchodzą z nimi w interakcje:

- przetwarzamy: imię i nazwisko lub nick, inne informacje, które są publicznie dostępne na Twoim profilu lub które dobrowolnie nam podasz;

4. osób, które kontaktują się z Flatte za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu, formularza kontaktowego, czatu dostępnego w naszych aplikacjach lub innych kanałów komunikacji:

- przetwarzamy: imię i nazwisko, adres email, numer telefonu lub inne informacje, które dobrowolnie nam podasz;

5. naszych partnerów biznesowych (doradców lub konsultantów, wykonawców i dostawców usług na rzecz Flatte):

- przetwarzamy: imię i nazwisko, numer NIP, adres e-mail, nr telefonu;

6. osób, które wyraziły zgodę na przesyłanie informacji handlowych:

- przetwarzamy: imię i nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu (w zależności od wyrażonej zgody).

5.   OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Poniżej dowiesz się, jak długo przechowujemy pozyskane dane osobowe, zależnie od podmiotów i kategorii przetwarzanych danych:

(1) osoby odwiedzające i korzystające z aplikacji Flatte dla wynajmujących i inwestorów;

- informacje związane z korzystaniem z aplikacji takie jak: dane dotyczące nieruchomości (lokali), dane adresowe, opisu standardu wyposażenia, listy urządzeń wraz z instrukcjami obsługi, informacje dotyczące awarii i usterek, informacje o płatnościach oraz wysokości czynszu oraz innych opłat związanych z umową najmu, korespondencję wynikającą z kontaktu pomiędzy osobami korzystającymi z aplikacji Flatte oraz inne dane konieczne do korzystania z aplikacji Flatte dla wynajmujących i inwestorów będziemy przechowywali przez okres trwania umowy, a po jej zakończeniu przez okres konieczny dla zabezpieczenia się przed ewentualnymi roszczeniami, informacje niezbędne do określenia scoringu najemcy przechowujemy do momentu wycofania Twojej zgody;

- informacje o Twoim adresie IP przechowujemy tak długo, ile trwa okres ich archiwizacji w logach serwera, na którym znajduje się nasza aplikacja lub strona internetowa,

- informacje zawarte w plikach cookies przechowujemy zgodnie z okresami retencji opisanymi w sekcji PLIKI COOKIES Polityki.

(2) osoby odwiedzające i korzystające ze strony internetowej:

- informacje o Twoim adresie IP przechowujemy tak długo, ile trwa okres ich archiwizacji w logach serwera, na którym znajduje się nasza aplikacja lub strona internetowa,

- informacje zawarte w plikach cookies przechowujemy zgodnie z okresami retencji opisanymi w sekcji PLIKI COOKIES Polityki.

(3) osoby, które śledzą profile Flatte na portalach Facebook, Instagram, LinkedIn oraz wchodzą z nimi w interakcje:

- dane niezbędne do obserwowania naszych profili w mediach społecznościowych i udzielania odpowiedzi na Twoje zapytania za pośrednictwem tych mediów przechowujemy tak długo, jak pozostajesz obserwatorem naszych profili lub wchodzisz z nimi w interakcje, przy czym Twoje interakcje takie jak komentarze lub polubienia zostaną widoczne nawet po tym gdy przestaniesz obserwować nasze profile, tak długo, jak ich nie cofniesz lub nie usuniesz.

(4) osoby, które kontaktują się z Flatte za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu, formularza kontaktowego, czatu dostępnego w naszych aplikacjach lub innych kanałów komunikacji:

- dane niezbędne do udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytania przechowujemy tak długo, jak jest to konieczne dla rozwiązania Twojej sprawy lub tak długo, jak wymagają tego określone w przepisach prawa okresy przedawnienia roszczeń;

- dodatkowo, dane osobowe potrzebne nam do obrony lub dochodzenia roszczeń przechowujemy tak długo, jak wymagają tego określone w przepisach prawa okresy przedawnienia roszczeń.

(5) nasi partnerzy biznesowi (doradcy lub konsultanci, wykonawcy i dostawcy usług na rzecz Flatte):

- dane osobowe, które pozyskujemy poprzez kontakt z pracownikami naszych partnerów biznesowych będących osobami prawnymi oraz przez kontakt z naszymi partnerami biznesowymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą, przechowujemy tak długo, jak wymagają tego przepisy prawa podatkowego;

- dodatkowo, dane potrzebne nam do obrony lub dochodzenia roszczeń wynikających z umów zawartych z naszymi partnerami biznesowymi, przechowujemy tak długo, jak wymagają tego określone w przepisach prawa okresy przedawnienia roszczeń.

(6) subskrybenci naszego newslettera:

- dane niezbędne do realizowania subskrypcji newslettera przechowujemy do czasu cofnięcia Twojej zgody na jego otrzymywanie.

(7) osoby, które wyraziły zgodę na przesyłanie informacji handlowych:

- dane niezbędne do przesyłania informacji handlowych przechowujemy do czasu cofnięcia Twojej zgody na jego otrzymywanie.

6.   KOMU MOŻEMY UJAWNIĆ TWOJE DANE OSOBOWE

Poniżej przedstawiamy listę podmiotów, którym możemy ujawnić Twoje dane osobowe:

(1) osoby odwiedzające i korzystające z aplikacji Flatte:

- dostawcy usług i systemów IT, w tym usług i narzędzi analitycznych, które wykorzystujemy do prowadzenia naszych aplikacji oraz naszej strony internetowej i analizowania statystyk ich użytkowania;

- doradcy prawni i konsultanci obsługujący Flatte w stopniu, w jakim ujawnienie danych jest niezbędne do korzystania z ich usług;

- podmioty, od których jako najemca wynajmujesz nieruchomość.

(2) osoby odwiedzające i korzystające ze strony internetowej:

- dostawcy usług i systemów IT, w tym usług i narzędzi analitycznych, które wykorzystujemy do prowadzenia naszych aplikacji oraz naszej strony internetowej i analizowania statystyk ich użytkowania;

- doradcy prawni i konsultanci obsługujący Flatte w stopniu, w jakim ujawnienie danych jest niezbędne do korzystania z ich usług.

(3) osoby, które śledzą profile Flatte na portalach Facebook, Instagram, LinkedIn oraz wchodzą z nimi w interakcje:

- operatorzy portali społecznościowych;

- podmioty, którym zlecamy prowadzenie naszych profili w mediach społecznościowych;

- dostawcy usług i systemów IT, które wykorzystujemy do prowadzenia profili na portalach Facebook, Instagram, LinkedIn;

- doradcy prawni i konsultanci obsługujący Flatte w stopniu, w jakim ujawnienie danych jest niezbędne do korzystania z ich usług;

(4) osoby, które kontaktują się z Flatte za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu, formularza kontaktowego, czatu dostępnego w naszych aplikacjach oraz innych dostępnych kanałów komunikacji:

- operatorzy poczty elektronicznej;

- operatorzy pocztowi i kurierzy;

- dostawcy usług i systemów IT, które wykorzystujemy do korzystania z poczty elektronicznej i naszych aplikacji oraz strony internetowej;

- doradcy prawni i konsultanci obsługujący Flatte w stopniu, w jakim ujawnienie danych jest niezbędne do korzystania z ich usług;

(5) nasi partnerzy biznesowi (doradcy lub konsultanci, wykonawcy i dostawcy usług na rzecz Flatte):

- podmioty świadczące usługi księgowe i rachunkowe na rzecz Flatte;

- dostawcy usług i systemów IT, które wykorzystujemy do zarządzania w ramach struktury organizacyjnej Flatte;

- doradcy prawni i konsultanci obsługujący Flatte w stopniu, w jakim ujawnienie danych jest niezbędne do korzystania z ich usług;

(6) osoby, które wyraziły zgodę na przesyłanie informacji handlowych:

- dostawcy usług i systemów IT, które wykorzystujemy do przesyłania informacji handlowych.


Ponieważ korzystamy z usług Google Ireland Limited, Microsoft Ireland Operations Limited, Meta Platforms Ireland Limited, PubNub Inc. oraz Elasticsearch Inc. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane przez te podmioty poza Europejski Obszar Gospodarczy na podstawie standardowych klauzul umownych (art. 46 ust. 2 lit. c RODO). Wszelkie pytania dotyczące przekazywania danych poza EOG należy kierować bezpośrednio do tych podmiotów.

Więcej informacji znajdziesz tutaj:

- Zasady przesyłania danych Google,

- Zasady ochrony prywatności Meta,

- Oświadczenie o ochronie prywatności Microsoft,

- Polityka prywatności PubNub,

- General Privacy Statement Elasticsearch Inc.

7.   TWOJE PRAWA

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące prawa:

- żądanie dostępu do Twoich danych osobowych i ich sprostowania

W każdym momencie masz prawo dostępu do informacji na Twój temat oraz do ich sprostowania, jeśli są nieprawidłowe.

- usunięcie danych osobowych, które posiadamy na Twój temat oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania

Na Twoje żądanie, usuniemy dane zgromadzone na Twój temat po zrealizowaniu celu, w jakim dane zostały zebrane. Masz prawo w dowolnym momencie zażądać od nas usunięcia danych na Twój temat lub ograniczenia ich przetwarzania.

- prawo do przenoszenia danych

W zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 9 ust. 2 lit. a RODO), masz prawo otrzymać od nas dane osobowe Ciebie dotyczące w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, oraz masz prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony.

- prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych

W zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Flatte (art. 6 ust 1 lit f RODO), masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli sądzisz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych, masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

- prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych

Jeżeli przetwarzamy dane osobowe na podstawie Twojej zgody, masz prawo wycofać udzieloną zgodę w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność przetwarzania dokonanego na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.-      usunięciedanych osobowych, które posiadamy na Twój temat oraz prawo do ograniczenia ichprzetwarzania

Jeżeli chcesz skorzystać ze swoich praw prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres iod@flatte.app lub w formie pisemnej na nasz adres, tj. Flatte sp. z o.o., ul. Rondo Ignacego Daszyńskiego 1, 00-843 Warszawa, z dopiskiem “RODO”.

8.   ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

Nie wykorzystujemy żadnych informacji przekazanych przez Ciebie do celów zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

9.   NARZĘDZIA ANALITYCZNE I MARKETINGOWE

My oraz nasi partnerzy biznesowi stosujemy różne rozwiązania i narzędzia wykorzystywane dla celów analitycznych i marketingowych. Poniżej znajdują się podstawowe informacje na temat tych narzędzi. Szczegółowe informacje w tym zakresie można znaleźć w politykach prywatności poszczególnych partnerów.

GOOGLE TAG MANAGER

Korzystamy z Google Tag Manager. Jest to system zarządzania tagami JavaScript i HTML. Tagi to małe elementy kodu, które między innymi służą do pomiaru ruchu i analizy zachowań odwiedzających (zrozumienia wpływu naszych kampanii informacyjnych i kanałów społecznościowych, remarketingu i orientacji na grupy docelowe oraz do testowania i optymalizacji aplikacji oraz stron internetowych). Więcej informacji na temat praktyk ochrony prywatności Google Tag Manager można znaleźć tutaj, a zasady korzystania z Google Tag Manager tutaj.

GOOGLE ANALYTICS

Korzystamy z Google Analytics. Pliki cookies Google Analytics są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z aplikacji i strony internetowej Flatte oraz do tworzenia statystyk i raportów dotyczących ich funkcjonowania. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji użytkownika, ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć tutaj.

10.   MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

Przetwarzamy dane osobowe użytkowników, którzy śledzą profile Flatte na portalach Facebook, Instagram, LinkedIn oraz wchodzą z nimi w interakcje. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez poszczególne portale znajdziesz pod poniższymi linkami:

- Zasady dotyczące danych dla Facebooka i Instagramu,

- Polityka ochrony prywatności LinkedIn,

11.   PLIKI COOKIES

W naszych aplikacjach oraz na stronie internetowej korzystamy z technologii plików cookies („ciasteczka”).

Pliki cookies to małe pakiety informacji zapisywane na urządzeniach końcowych, zwykle zawierające adres serwisu, datę umieszczenia, datę ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku.

Pliki cookies, które używamy można podzielić na 2 kategorie:

- pliki statystyczne i analityczne, które pozwalają nam zrozumieć jak użytkownicy zachowują się korzystając z naszych aplikacji oraz strony internetowej za pomocą zagregowanych i anonimowych informacji statystycznych;

- pliki marketingowe i remarketingowe, które pozwalają nam śledzić użytkowników korzystających z naszych aplikacji i strony internetowej oraz informować ich o usługach jakie oferujemy online.

Korzystamy z wtyczek społecznościowych i narzędzi reklamowych Google. Oznacza to, że - w zależności od ustawień urządzenia i Twojej zgody - informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej mogą być łączone z innymi informacjami, które zostały przekazane przez Ciebie do Google albo, które zostały zebrane w wyniku korzystania z ich serwisów. Strony te gromadzą dane bezpośrednio z Twojej przeglądarki internetowej, przetwarzając je w ramach własnych polityk prywatności (odpowiednie linki znajdują się powyżej).

Zapisywanie plików cookies możesz wyłączyć bezpośrednio na urządzeniu wykorzystywanym do połączenia z naszą stroną internetową, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki:

- Google Chrome

- Safari

- Mozilla Firefox

Informacje dotyczące konfigurowania i usuwania plików cookies w innych przeglądarkach internetowych znajdziesz na stronach ich producentów.

12.   ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Postanowienia Polityki Prywatności Flatte sp. z o.o. mogą polegać udoskonaleniom i zmianom, a najnowsze jej wersje każdorazowo będą publikowane w naszych aplikacjach oraz na stronie internetowej i zostaną opatrzone datą ostatniej aktualizacji.

W sprawach nieuregulowanych Polityką Prywatności zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

Polityka obowiązuje od dnia 5 czerwca 2023 r.