Ubezpieczenie mieszkania na wynajem

Ubezpieczenie wynajmowanego mieszkania jest dobrym rozwiązaniem, ponieważ chroni interesy obu stron umowy wynajmu. Dzięki OC zarówno najemca, jak i wynajmujący zyskują finansowa ochronę na wypadek zdarzeń, których efektem mogą być trwałe szkody w lokalu mieszkalnym. Ubezpieczenie wynajmowanego mieszkania to również dodatkowa ochrona dla kapitału, który został zainwestowany w nieruchomość.

Ubezpieczenie mieszkania na wynajem

Ubezpieczenie wynajmowanego mieszkania jest dobrym rozwiązaniem, ponieważ chroni interesy obu stron umowy wynajmu. Dzięki OC zarówno najemca, jak i wynajmujący zyskują finansowa ochronę na wypadek zdarzeń, których efektem mogą być trwałe szkody w lokalu mieszkalnym. Ubezpieczenie wynajmowanego mieszkania to również dodatkowa ochrona dla kapitału, który został zainwestowany w nieruchomość. 

Podstawowe rodzaje ubezpieczeń dla wynajmowanych mieszkań

Podstawowe rodzaje ubezpieczenia mieszkania na wynajem obejmują przede wszystkim elementy stałe od różnego rodzaju zdarzeń losowych. Oczywiście, właściciele nieruchomości powinni uwzględniać w polisach jak najwięcej takich przypadków, w tym między innymi pożar, zalanie, ulewny deszcz, wichury, wybuchy, czy też uderzenie pioruna. Powinni również zastanowić się nad wykupieniem ubezpieczenia płatności czynszu. Niestety, ale nadal zdarzają się przypadki nieuczciwych lokatorów, którzy po pewnym czasie przestają opłacać należność za wynajem.

Ubezpieczenie majątku w wynajmowanej nieruchomości

Właściciel mieszkania poza podstawowym zakresem ubezpieczenia, które obejmuje mury i inne elementy stałe, powinien zastanowić się nad polisą dla rzeczy ruchomych. Z reguły ubezpieczenia obejmują nawet kilkadziesiąt szkód. Mowa tutaj np. o polisie, która obejmie majątek należący do właściciela mieszkania, jak telewizor, sprzęt AGD, czy nawet meble. Dzięki temu może się on uchronić między innymi od skutkami związanymi z kradzieżą tychże przedmiotów. Szczegółowy zakres, co obejmuje ubezpieczenie, zawsze jest określony w Ogólnych Warunkach Umowy polisy. 

Ubezpieczenie od ryzyka najemcy

OC najemcy jest wariantem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, często dodawanym do polisy mieszkaniowej. Jest przeznaczone dla lokatorów posiadających umowę najmu. Ubezpieczenie to zapewnia ochronę finansową na wypadek szkód nieumyślnie wyrządzonych osobom trzecim, np. sąsiadom. Obejmuje zarówno szkody materialne, jak i uszkodzenia ciała. Z OC najemcy nie można natomiast otrzymać rekompensaty za zniszczenie własnego mienia. Co jednak istotne, polisa najemcy obejmuje nie tylko jego działania. Obejmuje również szkody, które zostaną wyrządzone przez jego dzieci, pozostałych domowników, osób zatrudnionych, np. niani, czy też zwierząt domowych.

Jaką polisę ubezpieczeniową kupić?

W przypadku mieszkań przeznaczonych do wynajmu zarówno na krótki, jak i długi okres, pozostają one własnością właścicieli nieruchomości. Między innymi z tego względu zalecane jest wykupienie ubezpieczenia, które zabezpieczy mieszkanie przed szerokim spektrum ryzyk związanych z jego zniszczeniem lub uszkodzeniem. Polisa powinna obejmować zarówno zdarzenia losowe, jak i pożar, zniszczenia spowodowane zalaniem, ulewami, silnym wiatrem, uderzeniem pioruna czy wybuchem.

Warunki odpowiedzialności ubezpieczyciela za te zdarzenia określone są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia i dokumentach dostępnych dla klienta przy zawieraniu umowy. Ochrona podstawowa skupia się na murach oraz elementach stałych, takich jak podłogi, stolarka okienna i drzwiowa czy zabudowa. Elementy ruchome, czyli meble czy sprzęty elektroniczne, które może objąć polisa, muszą należeć do właściciela mieszkania. 

Co istotne, podczas wyboru odpowiedniej polisy dla wynajmowanego mieszkania, można skorzystać z wielu dodatkowych rozszerzeń. Mogą one obejmować:

  • kradzież z włamaniem,
  • dewastacja,
  • akty wandalizmu,
  • stłuczenie szklanych przedmiotów – łącznie z oknami i płytą grzewczą,
  • assistance,
  • OC w życiu prywatnym.

O ile ryzyko dewastacji, wandalizmu czy stłuczenia przedmiotów szklanych nie wymaga żadnych dodatkowych wyjaśnień, o tyle opcja assistance może być mniej znana dla wielu właścicieli nieruchomości. Jest to oferta skierowana do właścicieli mieszkań na wynajem, którzy chcą uniknąć odpowiedzialności za usterki i awarie w ich lokalach mieszkalnych.

W przypadku, gdy najemca zgłosi pęknięcie rury, właściciel mieszkania ubezpieczony w ramach assistance może skorzystać z ubezpieczenia i wezwać hydraulika na darmową interwencję. Natomiast ubezpieczenie OC w życiu prywatnym zabezpiecza go przed kosztami szkód wyrządzonych osobom trzecim, na przykład sąsiadom, których mieszkanie może zostać zalane w wyniku pęknięcia rury. Warto także zweryfikować, jak wzrost składki ubezpieczeniowej jest powiązany z rozszerzeniem zakresu ochrony.

Rola ubezpieczenia nieruchomości w zarządzaniu wynajmowanymi nieruchomościami

Ubezpieczenie mieszkania przez wynajmującego jest bardzo ważnym elementem zarządzania nieruchomością. Właściciel wynajmowanego lokalu powinien pamiętać o przestrzeganiu przepisów Prawa budowlanego, które nakładają obowiązek kontroli stanu technicznego lokalu, w tym instalacji gazowych, elektrycznych oraz przewodów kominowych, szczególnie w domach.

Standardowe polisy mieszkaniowe zazwyczaj chronią tylko przedmioty należące do wynajmującego, nie obejmując ruchomości lokatorów przed zniszczeniem czy kradzieżą. Ubezpieczenie może obejmować mury, pomieszczenia gospodarcze i garażowe oraz wyposażenie, w tym elementy stałe i ruchome. Polisa zapewnia ochronę przed różnymi zdarzeniami losowymi, takimi jak zalania, pożary, kradzieże z włamaniem, powodzie, stłuczenia elementów szklanych, przepięcia elektryczne oraz dewastacje.

Ponadto korzystanie z usługi home assistance może znacznie ułatwić zarządzanie nieruchomością, ponieważ oferuje pomoc w szybkim znalezieniu i pokryciu kosztów usług fachowców, jak np. hydraulików, elektryków czy ślusarzy w przypadku pojawienia się jakiejkolwiek awarii.

Podsumowanie – Porady dla właścicieli nieruchomości na temat ubezpieczeń

Ubezpieczenie mieszkaniowe zazwyczaj nie jest obowiązkowe. Polskie prawo nie wymaga zakupu polisy od osób nabywających nieruchomość, jednak bank finansujący zakup na kredyt z reguły taki obowiązek już wprowadza.  W takim przypadku ubezpieczenie służy jako zabezpieczenie kredytu w przypadku szkód, które mogą obniżyć wartość nieruchomości.

Gdy takie szkody wystąpią, bank jako pierwszy otrzymuje odszkodowanie z polisy. Kredytodawcy często wymagają takiego zabezpieczenia, zazwyczaj proponując podpisanie umowy ubezpieczeniowej z towarzystwem współpracującym z bankiem. Oczywiście, istnieje możliwość zakupu polisy na własną rękę i jej przedstawienie bankowi.

Warto jednak pamiętać o tym, że bez względu na to, jak finansowany jest zakup nieruchomości, która będzie wynajmowana, warto się zabezpieczyć przed różnymi sytuacjami. Niestety, ale nie chodzi tutaj tylko o szkody materialne w mieszkaniu. Mowa także o nieuczciwych lokatorach, którzy przestają opłacać czynsz. Mając odpowiednie ubezpieczenie, można otrzymać z towarzystwa ubezpieczeniowego pieniądze, które będą pokrywały zaległości ze strony najmującego. Z takiego rozwiązania zaczyna korzystać coraz więcej właścicieli nieruchomości.

O autorze
Chcesz wiedzieć więcej?
Przejdź do strefy właściciela
Ostatnie artykuły